İsim / Başlık: iyikalp.com
E-posta: [email protected]

ORGANİZASYON KOLEKSİYONLARINIZI BİLGİ:
Aşağıdaki tabloda, gizlilik aracını doldururken seçtiğiniz bilgiler gösterilmektedir.

İT’DEN TOPLANAN BİRLİKTE TOPLANAN BİLGİ TÜRÜ İLE BİRLİKTE HAZIRLANMIŞTIR
İletişim bilgileri
isim
Web sitesi veya BT desteği
Başvuru formları
Web sitesi veya BT desteği
Elektronik dosya
UYGULAMALI UYGULAMALAR
Rıza, yapılan veya teklif edilen ile gönüllü bir anlaşmadır. Onay, açık veya zımni olabilir. Hızlı onay, sözlü veya yazılı olarak açıkça verilir. Hızlı onay kesin değildir ve onay isteyen kuruluşun herhangi bir çıkarımı gerektirmez. Zımni izin, izninin bireyin eylem veya eylemsizliğinden makul bir şekilde çıkarılabileceği durumlarda ortaya çıkar.

AÇIKLAMA İZNİ
Kuruluşunuzun herhangi bir hassas veya potansiyel olarak hassas bilgi toplamadığını belirtti. Gelecekte, kuruluşunuz hassas veya potansiyel olarak hassas bilgiler toplamaya karar verirse, müşterinizden açık onay aldığınızdan emin olmalısınız. Başka bir deyişle, müşteriye bilgileri toplamanıza ve / veya bilgileri başka bir kuruluşa açıklamanıza rıza gösterip göstermediğini doğrudan sormalısınız. Örneğin, bir kredi kontrolü için finansal bilgi toplarsanız, müşteriye bilgileri bir kredi raporlama kuruluşuna ifşa edeceğinizi ve müşterinin buna izin verdiğini bildiren bir başvuru formu imzalatmasını sağlayın. kişisel bilgilerin hassas olduğu durumlarda tüm durumlar.

UYGULANAN ONAY
Kuruluşunuzun bir satış veya başka bir işlemi tamamlamak, bir müşterinin kredisini doğrulamak, bir müşteri için özel bir sipariş vermek, bir teslimat için düzenlemek veya bir iade işlemi yapmak için herhangi bir bilgi toplamadığını belirtti. Gelecekte kuruluşunuz bu bilgileri toplamaya karar verirse, toplanan bilgilerin yukarıda listelenen işlemlerden birini tamamlamak için gerekli olduğu sürece, müşterinin size bilgi sağladığı zaman onay verdiğini varsayalım. (Buna “zımni onay” denir).

Hatırlamak:

Müşteri işlemi tamamlamak için gerekli olmayan bilgilerin toplanmasına izin vermeyi reddederse, işlemi tamamlamayı reddedemezsiniz.
Daha sonra bu bilgileri başka bir amaç için kullanmaya karar verirseniz, geri dönüp müşterinin onayını almanız gerekir.

OPT OUT ÇIKIŞI
Aşağıdaki bilgileri pazarlama, müşteri sadakat programı yönetimi veya müşteri ilişkileri yönetimi gibi ikincil amaçlar için toplarsınız:

Bu durumlarda, müşteriye, bilgilerini bu amaç için kullanmalarını istemediklerini söyleme fırsatı vermelisiniz. Buna “vazgeçme” denir.

Seçimler, müşterinin yapması için açık, anlaşılması kolay ve kolay olmalıdır. Örneğin, kağıt tabanlı veya web başvuru formunda, müşterilere postada promosyon materyali almak istemiyorlarsa, sadece burayı kontrol etmelerini söyleyenleri söyleyen bir seçim kutusundan vazgeçebilirsiniz. Müşteriye neyin eksik olacağını – örneğin özel fırsatlar ve yeni ürün bilgileri – müşteriye bildirmek isteyebilirsiniz, ancak kapsam dışı bırakma işlemini en aza indirmeyin, gizlemeyin veya gizlemeyin. Ayrıca, müşterinin belirli saatler arasında özel bir telefon numarası aramasını istemek gibi karmaşık hale getirmeyin. Önemli olan müşterinin karar vermesine izin vermek.

GÜVENLİK PLANI
MÜŞTERİ BİLGİLERİNE ÇALIŞAN ERİŞİM
Kuruluşunuzda bilgileri gereksiz yere gören ya da işleyen hiçbir çalışan olmadığını belirttiniz. Bu iyi bir uygulamadır. Bilgileri görüntüleyen veya işleyen kişi sayısını sınırlayarak, uygunsuz kullanım veya ifşa riskini azaltırsınız.

KİŞİSEL BİLGİLERİN DEPOLANMASI: KAĞIT DOSYALARI
Kuruluşunuzun kağıt dosyalarında herhangi bir bilgi saklamadığını belirtti.
Gelecekte, kişisel bilgileri kağıt dosyalarında saklamayı planlıyorsanız, müşterinizin kişisel bilgilerini güvenli bir şekilde saklamak için tüm önlemlerin alınması son derece önemlidir. Bu dosyaları aşağıdakilere taşıyarak korumalısınız:

Kilitli dolap
Yasak bir alan
Alarm sistemi olan bir alan
KİŞİSEL BİLGİLERİN DEPOLANMASI: ELEKTRONİK DOSYALAR
Aşağıdakiler elektronik dosyalarda saklayabileceğiniz bilgi türlerini içerir:

isim
Müşterinizin kişisel bilgilerini güvenli bir şekilde saklamak için tüm önlemlerin alınması son derece önemlidir. Bu dosyaları kullanarak korumak için aşağıdaki yöntemleri deneyin:

Bilgisayar şifreleri
Güvenlik duvarları
Şifreli veri dosyaları
İnternet üzerinden gönderilen veya alınan şifreli kişisel bilgiler (örneğin, e-posta yoluyla veya web formları aracılığıyla)
Kimin bilgiye erişimi olduğunu tanımlayan elektronik denetim izleri
Yedek dosyaları kilitli bir dolapta saklamak
Dizüstü bilgisayarlar, USB anahtarlar ve elektronik kablosuz cihazlara özellikle dikkat edin. Bu tür cihazlar, müşterinizin kişisel bilgilerinin büyük bir bölümünü potansiyel olarak saklayabilir. Bu cihazların tümü şifre korumalı olmalı ve en güçlü