içinde

Hamilton Depresyon Testi

PDF FORMATI -1: İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

PDF FORMATI -2: İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

1-DEPRESİF RUH HALİ (Keder, ümitsizlik, değersizlik)  
   0. Yok
   1. Yalnız soruları cevaplarken anlaşılıyor.
   2. Hasta durumları kendiliğinden söylüyor.
 3. Hastada bunların bulunduğu, yüz ifadesinden, postüründen sesinden ve ağlamasından anlaşılıyor.
   4.Hasta bu durumdan birinin kendisinde bulunduğunu, konuşma sırasında sözlü ve sözsüz olarak belirtiyor.
2-SUÇLULUK DUYGULARI
  0.yok
  1.Kendi kendini kınıyor, insanları üzdüğünü sanıyor.
  2.Eski yaptıklarından veya hatlarından dolayı suçluluk hissediyor.
  3.Şimdilik hastalığı bir cezalandırmadır. Suçluluk hezeyanları
  4.Kendisini ihbar ya da itham eden sesler işitiyor ve /veya kendisini tehdit eden, görsel          hallüsinasyonlar görüyor.
3-İNTİHAR
 0.Yok
 1.Hayatı yaşamaya değer bulmuyor.
 2.Keşke ölmüş olsaydım diye düşünüyor veya benzer düşünceler besliyor.
 3.İntiharı düşünüyor ya da bu düşüncesini belli eden jestler yapıyor.
 4. İntihar girişiminde bulunmuş (herhangi bir ciddi girişim, 4 puanla değerlendirilir)
4 UYKUYA DALAMAMA
 0.  Bu konuda zorluk çekmiyor.
 1.  Bazen yattığında yarım saat kadar uyuyamadığından şikâyetçi
 2.  Gece boyunca gözünü bile kırpmadığından şikâyetçi.
5- GECE YARISI UYANMAK
 0.  Herhangi bir sorun yok
 1.  Gece boyunca huzursuz ve rahatsız olduğundan şikâyetçi
 2.  Gece yarısı uyanıyor. Yataktan kalkmak, 2 puanla değerlendirilir (herhangi bir neden olmaksızın)
6- SABAH ERKEN UYANMAK
 0. Herhangi bir sorunu yok.
 1. Sabah erkenden uyanıyor ama sonra tekrar uykuya dalıyor
 2. Sabah erkenden uyanıp tekrar uyuyamıyor ve yataktan kalkamıyor.
7- ÇALIŞMA VE AKTİVİTELER
 0.  Herhangi bir sorunu yok
 1.  Aktiviteleriyle işiyle ya da boş zamanlarında meşguliyetleriyle ilgili olarak kendini yetersiz hissediyor.
2.  Aktivitelerine, işine ya da boş zamanlarındaki meşguliyetlerine karşı olan ilgisini kaybetmiş; bu durum ve hastanın bizzat kendisi tarafından bildiriliyor ya da başkaları olan kayıtsız kararsız mütereddit olduğunu belirtiyor. ( işinden ya da aktivitelerinden çekilmesi gerektiğini söylüyor.)
 3.  Aktivitelerine harcadığı süre ve üretim azalıyor. Hastanede yatarken her gün en az 3 saat servisteki işlerinin dışında aktivite göstermeyenlere 3 puan verilir.
 4.   Hastalığından dolayı çalışmayı tamamen bırakmış. Yatan hastalardan servisteki işlerin dışında hiçbir aktivite göstermeyenlere ya da servis işlerini bile yardımsız yapamayanlara 4 puan verilir.
 8-  RETERDASYON
 0.  Düşünceleri ve konuşması normal.
 1.  Görüşme sırasında hafif reterdasyon hissediyor.
 2.  Görüşme sırasında açıkça reterdasyon hissediyor.
 3.  Görüşmeyi yapabilmek çok zor.
 4.  Tam stuporda.
9-  AJİYASYON
 0.  Yok
 1.  Elleriyle oynuyor saçlarını çekiştiriyor.
 2.  Ellerini ovuşturuyor, tırnaklarını yiyor, dudaklarını ısırıyor.
10. PSİŞİK ANKSİYETE
 0.  Herhangi bir sorunu yok
 1. Subjektif gerilim ve irritabilite  
 2. Küçük şeylere üzülüyor.
 3. Yüzünden ve konuşmasından endişeli olduğu anlaşılıyor
 4. Korkularını daha sorulmadan anlatıyor
11- SOMATİK ANKSİYETE
 0. Yok          Anksiyete eşlik eden su gibi fizyolojik sorunlar
 1. Hafif        Gastrointestinal: ağız kueumasu, yellenme, sindirim bozukluğu 
 2. Ilımlı        Kıramp, geğirme
 3. Şiddetli     Kardiyovasküler: Palpitasyo, baş ağrısı
 4. Çok şiddetli      Solunumla ilgili: Hiperventilesyon, iç çekme Sık sık idrara çıkma, Terleme
12- SOMATİK SEMPTOMLAR-GASTROİNTESTİNAL
 0. Yok
 1. İştahsız, ancak personelin ısrarıyla yiyor. Karnının şiş olduğunu söylüyor
 2. Personel zorlamasa yemek yemiyor. Barsakları ya da gastrointestinal septomları için ilaç istiyor veya ilaca ihtiyaç duyuyor.
13- SOMATİK SEMPTOLAR-GENEL
 0. Yok
 1. Ekstremitelerde, sırtında ya da başında ağırlık hissi. Sırt ağrıları, baş ağrısı, kaslarda sızlama, enerji kaybı, kolayca yorulma   
 2. Herhangi bir kesin şikayet 2 puan değerindedir.
 14. GENİTAL SOMPTOMLAR ( libido kaybı adet bozuklukları v.b.)
 0. Yok
 1. Hafif
 2. Şiddetli
 3. Anlaşılamadı
15. HİPOKONDRİYAKLIK
 0. Yok
 1. Kuruntulu
 2. Aklını sağlık konularına takmış durumda
 3. Sık sık şikâyet ediyor, yardım istiyor
 4. Hipokondriyaklık delisyonları
16. ZAYIFLAMA (A ya da B yi doldurunuz)
 A. Tedavi öncesinde(Anamnez bulguları )
 0. Kilo kaybı yok
 1. Önceki hastalığına bağlı olası zayıflama
 2. Kesin (hastaya göre) kilo kaybı
 B. Psikiyatrist tarafından haftada bir yapılan, hastanın tartıldığı kontrollerde
 0. Haftada 0.5 kg’ dan daha az zayıflama
 1. Haftada 0.5 kg’den daha fazla zayıflama
 2. Haftada 1 kg’den daha fazla zayıflama
 17-DURUMU HAKKINDA GÖRÜŞÜ
 0. Hasta ve depresyonda olduğunun bilincinde
 1. Hastalığını biliyor ama bunu iklime, kötü yiyeceklere, virüslere istirahate ihtiyacı olduğuna bağlıyor
 2. Hasta olduğunu kabul etmiyor
18- GÜNLÜK DEĞİŞİKLİKLER
Öğleye kadar öğleden sonra
0. Yoktur
1. Hafif
2. Şiddetli
19. DEPERSONALİZASYON VE DERELİZASYON
(örneğin : gerçek dışı duygular, nihilistikfikirler)
0. Yoktur
1. Hafif
2. Orta Derecede
3. Şiddetli
4. Yaşantıyı etkileyecek nitelikte
20. PARANOİD SEMPTOMLAR
0. Yoktur
1.  
2. Şüpheli
3. Referans Fikirleri
4. Referans ve perseküsyon yanılgıları
21. OBSESYONEL VE KOMPULSİF SEMPTOMLAR
0.  Yoktur
1. Hafif
2. Şiddetli
22.  ÇARESİZLİK DUYGUSU
0.     Yoktur
1.     Yalnızca soru üzerine subjektif duygular
2.     Hasta çaresizlik duygularını kendiliğinden ifade eder.
3.     Koğuşa gerekli işleri ya da kişisel hijyeni yerine getirmek için zorlama, yol gösterme ve ikna gerektirir.
4. Giyinmek, bakım, yemek yemek veya kişisel hijyen için fizik yardım gerektirir.
23. UMUTSUZLUK DUYGUSU
0. Yoktur
1. Arada bir (her şeyin düzeleceğinden) kuşku duyar, ama ikna edilebilir.
2. Sürekli umutsuzluk duyar, ama ikna çabalarını kabul eder.
3. Cesaretinin kırıldığını, umutsuz ve geleceğe karamsar gözlerle baktığı gibi duygularla ifade eder ve bu duygular ikna yoluyla giderilemez.
4. Hiçbir nedeni olmadan ve yersiz olarak (iyileşemeyeceği) veya benzeri düşüncelerde ısrar eder.
24. DEĞERSİZLİK DUYGUSU
Hafif özsaygı kaybından, aşağılık duyguları ve kendini değersiz görme ile değersizlik duygusu yanılgılarına kadar değişir.
0. Yoktur
1. Yalnızca soru üzerine değersizlik duygularını (özsaygı kaybı) belirtir.
2. Kendiliğinden değersizlk duygularını (özsaygı kaybı) belirtir.
3. 2’den fazla şiddet derecesidir. Hasta kendiliğinden “bir işe yaramadım”, éaşağılık olduğunu” dile getirir.
4. Delüzyon niteliğinde değersizlik düşünceleri yani “çöp kadar değerim yok” veya benzeri ifadeler.
TOPLAM

Toplam puan 0 ila 52 puan arasında değişmektedir (bu maksimum puandır); öğelerin çoğu, daha düşük ağırlığa sahip bazı öğeler hariç (0’dan 4’e kadar) beş olası yanıtı vardır (0’dan 4’e kadar) 2).

Bu toplam puanın farklı kesme puanları vardır, 0-7 konunun depresyon göstermediğini düşünür, 8-13 puanının hafif bir depresyon varlığını varsayar, 14-18 orta dereceli bir depresyon, 91 ila 22 şiddetli ve 23’ten fazlası çok şiddetli ve intihar riski altında.

Depresyonun ciddiyetini değil değerlendirmesini yaparken olası bir tedavi de dahil olmak üzere farklı yönlerden kaynaklanan değişikliklerin varlığı, başlangıç ​​puanının en az% 50’sinde bir azalma ve puanların 7’den düşük olması durumunda bir remisyon varsa, bunun bir cevap olduğu dikkate alınmalıdır..

Bibliyografik referanslar

  • Hamilton, M. (1960). Depresyon için bir derecelendirme ölçeği. J Neurol Neurosurg Psikiyatri, 23: 56-62.
  • NICE (2004). Depresyon: Birinci ve ikinci basamakta depresyon yönetimi- NICE rehberliği.
  • Purriños, M.J. (s.f.) Hamilton Ölçeği – Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDRS). Epidemioloxia’dan servis edilir. Xeral de Saúde Pública Müdürlüğü. Galego de Saúde Hizmeti.
  • Sanz, L.J. ve Álvarez, C. (2012). Klinik Psikolojide Değerlendirme. CEDE Hazırlık El Kitabı PIR. 05. CEDE: Madrid.

Ne düşünüyorsun?

17 Points
Oyla Eksi Oy

İçerik admin tarafından oluşturuldu

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

Yükleme …

0

Muhteşem sesiyle jürileri hayran bıraktı.

Zung Kendi Kendini Derecelendiren Depresyon Ölçeği